Odpowiedzialność za publikację

Sumitomo (SHI) Demag 
Plastics Machinery GmbH
Altdorfer Str. 15
90571 Schwaig
Germany
Phone: +49 (911) 5061-0
Fax: +49 (911) 5061-750
Mail to: info@remove-this.dpg.com

Zarząd:
Gerd Liebig

Shoichi Ohira

Sąd rejestracyjny: Amtsgericht Nürnberg
HR 24268
VAT-ID: DE 814 980 395

Kontakt w sprawie internetu:
Amely Groner

Zwolnienie od odpowiedzialności: 

1. Treści online
Autor nie bierze odpowiedzialności za aktualności, poprawność, kompletność lub jakość przekazanych informacji. Roszczenia dotyczące szkód spowodowanych zastosowaniem wszelkich podanych informacji, włącznie informacji niekompletnych oraz niepoprawnych, zostaną w związku z tym odrzucone. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Części stron lub kompletna publikacja jak i wszystkie oferty i informacje mogą być poszerzane, zmieniane lub częściowo lub kompletnie usunięte przez autora bez wcześniejszego zawiadomienia.

2. Przekierowania i linki
Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści powiązane lub przekierowywania z jego strony- z wyjątkiem sytuacji kiedy autor ma pełną wiedzę na temat  nielegalnych treści i może uchronić odwiedzających  od przeglądania tych stron. Za szkody wynikające z użycia informacji prezentowanych na tych stronach odpowiedzialność może ponosić tylko i wyłącznie autor poszczególnej strony, nie zaś osoba która umieściła link do tej strony. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników na panelach dyskusyjnych, w księdze gości lub też list dyskusyjnych prowadzonych na jego stronie.

3. Prawa autorskie
Autor nie zamierza wykorzystywać praw autorskich materiałów użytych do publikacji lub, jeśli to niemożliwe, wskazać prawa autorskie danego obiektu. Wszelkie prawa materiałów utworzonych przez autora są zastrzeżone. Wszelkie powielanie lub użycie schematów, dźwięków lub tekstów w innych elektronicznych publikacjach lub wydawnictwach bez zgody autora jest niedozwolone. 
 
4. Moc prawna niniejszego oświadczenia
Poniższe oświadczenie nie jest częścią internetowej publikacji, do których Państwo zostali przekierowani. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu  nie są  zgodnie z prawem lub poprawne, to treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone przez ten fakt.

 

01.02.2012 Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH.

Webdesign & Development

Brain Appeal GmbH
TYPO3 Agency
Mannheim - Germany

www.brain-appeal.com