activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activeFlowBalance

Nierównomierne i wahające się zbalansowanie form wielogniazdowych może zostać wyrównane dzięki activeFlowBalance. Można uniknąć negatywnych efektów, takich jak: tworzenie się gratu, zbyt małe wypełnienia i uszkodzenia formy. Funkcja activeFlowBalance wykorzystuje podczas przejścia z fazy wtrysku na fazę docisku odprężenie uplastycznionego materiału. Częściowo wypełnione gniazda, w których panuje niższe ciśnienie, wypełniają się dzięki temu mocniej. Poziom wypełnienia wyrównuje się w naturalny sposób, bez wydłużenia czasu cyklu.

  • Uniknięcie uszkodzeń formy przez zastosowanie równych i optymalnych wartości ciśnienia
  • Łatwa w obsłudze funkcja przyczyniająca się do wyrównania różnic w wartości ciśnienia w gniazdach formy
  • Znaczna redukcja wybrakowanych detali (tworzenie się gratu, zbyt małe wypełnienie)