activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activeCool&Clean

Sprawny system chłodzenia i filtracji activeColl&Clean dba o optymalną jakość oleju i jego długą żywotność aż do 40.000 godzin. Laminarny, bezimpulsowy strumień oleju gwarantuje optymalne odseparowanie zanieczyszczeń w filtrze dokładnym, a także optymalny transfer ciepła w chłodnicy. Prowadzi to do wydłużenia żywotności filtra i interwałów wymiany oleju. Czysty olej o niskiej zawartości pyłów znacznie redukuje zużycie także w przypadku pozostałych komponentów hydraulicznych. Redukcja uzależnionych od konserwacji czasów przestoju i wyższe temperatury spowodowane optymalnym transferem ciepła pozwalają na całoroczne chłodzenie zwrotne bez ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu urządzeń chłodniczych – jest to istotny wkład dla ekonomicznej produkcji.

  • Żywotność oleju: 40.000 roboczogodzin
  • Redukcja zużycia komponentów hydraulicznych
  • Redukcja kosztów w zakresie konserwacji filtrów olejowych