activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activeScrewDrive

Plastyfikacja zużywa najwięcej energii podczas pracy wtryskarki. Jednocześnie, nawet najbardziej nowoczesne hydromotory mają stosunkowo niewielkie współczynniki sprawności. Z pomocą przychodzi tutaj w pełni elektryczny napęd dozowania. Stosowane są napędy bezpośrednie, które radzą sobie bez przekładni. Stopnień sprawności może dzięki temu zostać praktycznie podwojony. Uniezależnienie dozowania od pozostałych ruchów maszyny zapewnia swobodę działania w zakresie redukcji liczby obrotów lub podwyższenia wydajności plastyfikacji.

  • Stopień sprawności może zostać podwojony
  • Ostrożne dozowanie dzięki zredukowanej liczbie obrotów
  • Możliwe są wyższe gramatury wtrysku