activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activeEcon

Przedstawienie analizy zużycia energii pojedynczych faz cyklu wtryskiwania jest pierwszym krokiem prowadzącym do skutecznej optymalizacji procesu. Dzięki narzędziu pomiarowemu i analizującemu, zintegrowanemu z układem sterowania maszyny, można ocenić zużycie energii i na podstawie „porównania przed i po” uzyskać informacje na temat ustawienia maszyny, optymalnego pod względem energetycznym. Szczególną cechą tego rozwiązania jest fakt, iż program automatycznie analizuje wpływ na koszty produkcji. Dzięki temu można oszacować wartości zużycia energii dla każdego zlecenia produkcyjnego i uwzględnić je w kalkulacji kosztów jednostkowych i kosztów zlecenia.

  • Wpływy ustawień procesów na zużycie energii i koszty produkcji stają się widoczne