activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activeAdjust

Korzystając z activeAdjust można wybrać optymalne parametry regulujące dzięki prostemu systemowi suwaków. Ma to taką zaletę, iż można w ten sposób dopasować maszynę do indywidualnych potrzeb i wymogów danego produktu. Następuje również optymalny wybór ramp – ruchy mogą zostać przyspieszone lub spowolnione, w zależności od rodzaju formy. Funkcja ta służy również wyraźnemu zredukowaniu okresów cyklu i przyczynia się do wzrostu wydajności produkcji. Najwyższa jakość produkowanych detali zostaje osiągnięta przez wywieranie wpływu na dynamikę - przełączanie z ciśnienia wtrysku na docisk. activeAdjust oferuje również optymalizację dynamiki wyrzucania detalu i dozowania.

  • Indywidualnie nastawiane parametry regulujące
  • Zredukowane okresy cyklu
  • Wzrost wydajności produkcji – 3-5% dla szybkiej pracy