activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activePlus

rozwiązania technologiczne pomagające odnieść sukces

activeRemote

activeRemote jest inteligentnym narzędziem dopasowanym do naszego intuicyjnego systemu sterowania NC5 plus. Służy podniesieniu elastyczności w zakresie sterowania i integracji urządzeń peryferyjnych wszelkiego rodzaju. Panele sterowania tych urządzeń mogą zostać zintegrowane z NC5 poprzez Virtual Network Computing (VNC) ) i mogą być równie łatwo sterowane z tego poziomu. Zapis, opracowanie i wizualizacja danych produkcyjnych i procesowych umożliwiają kontrolę i sterowanie każdą fazą produkcji. Zakłócenia w przebiegu produkcji zostają natychmiast zauważone i mogą być od razu usunięte, jeszcze zanim powstaną wybrakowania.

  • Uproszczona, centralna obsługa maszyny, a także urządzeń zewnętrznych poprzez integrację ze sterowaniem NC5 plus
  • Prosta integracja z wszystkimi urządzeniami posiadającymi ekran dotykowy
  • Wzrost wydajności systemowej
  • Pomoc również przy kompleksowych zadaniach z zakresu automatyzacji