Sterowanie

NC5 plus - intuicyjne centrum sterowania wtryskarki

Sterowanie

NC5 plus - intuicyjne centrum sterowania wtryskarki

Sterowanie

NC5 plus - intuicyjne centrum sterowania wtryskarki

Sterowanie

NC5 plus - intuicyjne centrum sterowania wtryskarki

NC5 plus - intuicyjne centrum sterowania

Intuicyjny interfejs użytkownika – Twoje korzyści

 • Łatwa obsługa i szybkie opanowanie interfejsu użytkownika NC5 plus
 • Przejrzysta struktura stron grafi cznych, logiczny układ przycisków i ukrywanie nieużywanych funkcji skraca czas ustawiania i optymalizacji procesu
 • Ryzyko przepełnienia zredukowane poprzez możliwość wprowadzenia ciśnienia wtrysku i automatycznej funkcji przetrysku po dłuższym przestoju maszyny
 • Rozszerzone możliwości optymalizacji procesu: funkcja activeAdjust może być stosowana dla dowolnego ruchu w maszynie (ruchy zamykania, przełączanie z ciśnienia wtrysku na ciśnienie docisku)
 • Zapobieganie uszkodzeniom formy przez aktywne zabezpieczenie formy podczas ruchów zamykania i otwierania: activeQ/activeQ+
 • Przejrzysta analiza procesu przez zapisanie cyklu odniesienia z grafi czną prezentacją wartości docelowych i rzeczywistych
 • Nowe funkcje z praktycznymi przyciskami funkcyjnymi:
  – Automatyczny odbiór i dokumentacja kontrolnych detali
  – Kontrola pozycji referencyjnej dla jednostki zamykania przez naciśnięcie przycisku
  – Automatyczna regulacja wysokości formy i siły zamykania
  – Automatyczny program czyszczący stosowany jako program opróżniania lub jako przetrysk przed rozpoczęciem produkcji

NC5 plus - wszystko pod kontrolą

panel sterowania NC5
panel sterowania NC5

Elastyczne sterowanie kryje konsekwentny rozwój sprawdzonego systemu NC4 z wykorzystaniem wszystkich możliwości najnowszych komponentów procesorowego sterowania, które w ostatnich latach zmieniło świat komputerów. Obsługujący zyskuje wygodne i logiczne wsparcie we wszystkich czynnościach, począwszy od ustawień poprzez optymalizację procesu aż po produkcję i dokumentację. Pomocne okazują się tu inteligentne moduły sterowania, dające techniczne wsparcie podczas ustawiania parametrów maszyny i uruchomiania systemu, w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i umiejętności obsługującego.

Przejrzysty kolorowy dotykowy panel obsługi
Wyjątkowo duży kolorowy ekran monitora gwarantuje na pierwszy rzut oka łatwość obsługi. Ekran monitora wykonano z panelem dotykowym, co pozwala obsługującemu na wpisywanie danych bezpośrednio na ekranie. Dobrze czytelne czcionki ułatwiają codzienną pracę. Strony panelu zbudowane są logicznie i nie są przeładowane ilością informacji. Do wyboru jest kilkanaście języków obsługi, z czego trzy mogą być na stałe zainstalowane i dowolnie zmieniane jednym przyciśnięciem. Dane można również wpisać przy użyciu klawiatury.

Dwa komponenty, jeden panel obsługi
Do dwukomponentowego wtrysku sterowanie NC5 posiada kompletne dodatkowe pole przycisków funkcyjnych dla drugiej jednostki wtryskowej. Również w przypadku procesów specjalnych, jak technika wtrysku z gazem, wtrysk dekoracyjny oraz dla innych procesów specjalnych NC5 posiada dodatkowe podstrony usytuowane na panelu sterowania.

Wejścia USB do szybkiej wymiany informacji
Poprzez wejścia USB obsługujący zyskuje zdefiniowany poziom bezpiecznego dostępu i może zapisywać dane jak również strony obsługi.

Dokumentowanie, drukowanie, zapisywanie
Przy pomocy zintegrowanej drukarki termicznej, po upływie zdefiniowanego czasu lub liczby sztuk, obsługujący może dokonać dokumentacji wybranych statystycznych parametrów procesu lub kompletnych podstron panelu sterowania.