Produkty

wtryskarki hydrauliczne, hybrydowe i elektryczne

IntElect

wtryskarki elektryczne

El-Exis SP & Systec SP

wtryskarki hybrydowe

Systec

wtryskarki hydrauliczne

Systec multi – technologia wtrysku wielokomponentowego

Rosnąca różnorodność możliwych kombinacji materiałowych w rozwojowych branżach przemysłu wymaga wysokiej wydajności i elastyczne technologii wtrysku wielokomponentowego. Seria maszyn Systec już dziś jest przygotowana, aby sprostać wyzwaniom.

Elastyczność i uniwersalność

  • nadaje się do wszystkich typowych procesów wtrysku wielokomponentowego: bi-wtrysk, wtrysk kompozytów i technologia sandwichowa, wtrysk z obrotem
  • kombinacja szerokiej gamy tworzyw sztucznych, metali i półproduktów
  • bezpośrednie połączenie kompatybilnych materiałów adhezyjnych i mechaniczne połączenie materiałów adhezyjnych niekompatybilnych
  • produkcja ruchomych, elementów bez połączeń  z niekompatybilnymi materiałami adhezyjnymi

Indywidualne możliwości rozszerzenia

  • modułowa konstrukcja dla indywidualnej konfiguracji maszyny
  • opcjonalnie od dwóch do czterech jednostek wtryskowych w zakresie sił zamknięcia od 1,200 - 10,000 kN
  • szeroki wybór dodatkowych pakietów dla wtrysku wielu kolorów i składników