Uchwyt pędzla

biopolimery w budownictwie

Biopolimerowe sztućce

biopolimery w przemyśle konsumenckim

Kości - gryzaki

biopolimerowe kości dla zwierząt

Gwizdek

biopolimery w przemyśle konsumenckim

Biopolimery

Nowatorskie biomateriały stają się coraz ważniejsze w dziedzinie formowania wtryskowego. Po wielu latach badań i rozwoju, ta grupa materiałów osiąga coraz większy sukces komercyjny. W szczególności takie aspekty, jak naciski cenowe związane z polimerami konwencjonalnymi, ochrona zasobów, ochrona środowiska i klimatu, czy też coraz bardziej drakońskie wymagania gospodarki odpadów i recyklingu zwiększą w przyszłości znaczenie produktów ekologicznych. Wyroby na bazie specjalnych zastosowań będą produkowane na coraz bardziej masową skalę.

Biomateriały są to materiały uzyskiwane z biodegradowalnych polimerów, które w całości lub w znacznej części bazują na surowcach rolniczych lub drewnie. Typowe elementy to skrobia, cukier, oleje roślinne lub celuloza, jak również specyficzne biomolekuły, takie jak lignina czy guma. Udział tych podstawowych surowców w materiale jest nie mniejszy niż 20%. Obecnie wiele biomateriałów osiągnęło wysoki poziom dojrzałości technicznej i ekonomicznej. Uzupełniają to specjalne, a czasami unikalne właściwości pod względem wyglądu i dotyku lub zdolności do biodegradacji.