Pojemnik

In-mould labelling w przemyśle spożywczym

Detale motoryzacyjne

In-mould decoration w przemyśle motoryzacyjnym

Wykończenia galwaniczne

In-mould decoration w przemyśle motoryzacyjnym

Laptopy

In-mould decoration w przemyśle komputerowym

Blackberry

In-mould decoration w przemyśle telekomunikacyjnym

Popielniczka

Insert-moulding w przemyśle motoryzacyjnym

In-Mould-Labeling (IML) - etykietowanie w formie

W przypadku etykietowania w formie, przycięte i zadrukowane folie z tworzywa, znane również jako etykiety, są umieszczane w precyzyjny sposób w formie wtryskowej za pomocą manipulatora. Etykiety mocowane są w gnieździe formy poprzez zastosowanie próżni lub elektryczności statycznej, po czym następuje wtrysk tworzywa. Wysoka temperatura i ciśnienie nadtapiają folię, która w fazie wypełniania gniazda i docisku trwale i precyzyjnie łączy się z tworzywem tworząc końcowy produkt. Celem zwiększenia wydajności procesu w wielu przypadkach technologia ta wykorzystywana jest w połączeniu z manipulatorami odbierającymi i układającymi gotowe detale w stos. Zachowana jest przy tym powtarzalność i jakość detalu.

Gniazdo produkcyjne

Wtryskarka El-Exis 150/500-610 wyposażona w formę familijną 1+1-gniazdową i system IML do produkcji dekorowanego pojemnika i pokrywki