Pokrywa

termoutwardzalne tworzywa w branży elektrotechnicznej

System podawania

system podawania do przetwarzania tworzyw BMC

System podawania

system podawania do przetwarzania tworzyw BMC

System podawania

system podawania do przetwarzania tworzyw BMC

Tworzywa termoutwardzalne - duroplasty

Pod pojęciem tworzywa termoutwardzalne rozumiemy termoutwardzalne mieszanki (duroplasty) do formowania wtryskowego. W przeciwieństwie do materiałów termoplastycznych, tworzywa termoutwardzalne po chemicznym sieciowaniu w formie nie mogą być ponownie przetwarzane do postaci plastycznej ze względu na ich nieodwracalne sieciowanie.

W ciągu kilku ostatnich lat, tworzywa termoutwardzalne nabrały większego znaczenia dzięki ich odporności na wysoką temperaturę oraz odporność chemiczną, jak również dobry stosunek kosztów do wydajności. Dzięki temu często zastępują one inne materiały, takie jak metale, którym stawiane są wysokie wymagania. Dobrym przykładem zastosowania duroplastów są komory pojazdów silnikowych, na przykład do produkcji obudów turbosprężarek.

Tworzywa termoutwardzalne dzielimy na swobodnie płynące i nie swobodnie płynące. Wśród nie swobodnie płynących tworzyw termoutwardzalnych do procesu formowania wtryskowego, szczególną uwagę należy zwrócić na wzmacniane, nienasycone tłoczywa poliestrowe, zwane również BMC.