Pokrywa

termoutwardzalne tworzywa w branży elektrotechnicznej

System podawania

system podawania do przetwarzania tworzyw BMC

System podawania

system podawania do przetwarzania tworzyw BMC

Tworzywa termoutwardzalne niepłynące swobodnie - BMC

BMC jest to termoutwardzalne tłoczywo poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym, które jest zasadniczo dostarczane w belach. Jest to nie swobodnie płynąca termoutwardzalna mieszanka do formowania wtryskowego, którą otrzymuje się poprzez zagęszczenie ciekłych, nienasyconych żywic poliestrowych z zastosowaniem tlenków ziem rzadkich.

Zalety

  • Bardzo dobra stabilność wymiarowa
  • Wysokie ciągłe temperatury pracy
  • Dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobre właściwości mechaniczne
  • Dobry stosunek kosztów do wydajności
  • Dobre właściwości elektryczne
  • Wypróbowany i przetestowany proces

Materiał niepłynący swobodnie wymaga specjalnego podawania do jednostki plastykującej za pomocą specjalnego urządzenia podającego. Na początku procesu plastyfikacji, ślimak podawarki obraca się i transportuje BMC do cylindra plastyfikującego pod zdefiniowanym ciśnieniami. Jednostka sterująca podawarki jest zintegrowana z układem sterowania wtryskarki i umożliwia sterowanie ciśnieniem podawania dla utrzymania ciągłości procesu. Jednostka plastyfikująca składa się ze ślimaka przystosowanego do przetwarzania BMC oraz cylindra, który jest termostatowany przez ciekłe medium. Maszyna posiada zintegrowany elektryczny układ podgrzewania formy do temperatury sięgającej od 140°C do 200°C oraz do przyspieszenia reakcji sieciowania. Po osiągnięciu stabilnego wymiarowo stanu, można wyjąć z formy formowane części.

System podawania materiału (po prawej) oraz duży układ wentylacji nad podajnikiem i formą odróżniają maszyną w porównaniu do standardowej wtryskarki do termoplastów.