Element amortyzujący

wtrysk sandwiczowy zastosowany u klienta

Miska

wtrysk sandwiczowy zastosowany u klienta

Element szczotki

wtrysk sandwiczowy zastosowany u klienta

Element wtryskiwany metodą sandwiczową

wtrysk sandwiczowy zastosowany u klienta

Wtrysk sandwiczowy

Trójwarstwowa struktura wykonana z materiałów termoplastycznych jest charakterystyczna dla procesu formowania typu sandwich. Zewnętrzna powłoka jest wykonana z zastosowaniem oryginalnego materiału, który nadaje strukturę zewnętrznej powierzchni detalu. Do produkcji elementu rdzenia można użyć regranulatu, celem zredukowania kosztów. Równocześnie można zastosować materiał zawierający środek porotwórczy celem uniknięcia zapadnięć oraz zmniejszenia siły zwarcia. W obu przypadkach do produkcji powłoki i rdzenia wykorzystywany jest ten sam materiał. Inne adaptacje to zastosowanie warstwy barierowej lub wykonanie twardego rdzenia w miękkiej lub galwanizowanej warstwie powłoki.

Proces

1) wtrysk komponentu (A)
3) wtrysk rdzenia - komponent (B)
2) równoczesny wtrysk komponentów (A+B) (wtrysk symultaniczny)
4) czyszczenie dyszy wtryskowej