Karty chipowe

technologia doprasowania w przemyśle konsumenckim

Soczewki

technologia doprasowania w przemyśle konsumenckim

Osłona podwozia

technologia doprasowania w przemyśle motoryzacyjnym

Wyposażenie wnętrza

technologia doprasowania w przemyśle motoryzacyjnym

Wtrysk z doprasowaniem

Pojęcie "formowanie z doprasowaniem" oznacza wprowadzenie stopionego polimeru termoplastycznego do lekko otwartej formy z równoczesnym lub dodatkowym doprasowaniem w kolejnym ruchu zamykania. Ten dodatkowy ruch można zrealizować za pomocą maszyny lub formy. Wytwarzane w gnieździe formy ciśnienie rozkłada się na powierzchni detalu w sposób bardziej jednorodny zwiększając odwzorowanie szczegółów powierzchni oraz powtarzalność wymiarową detalu. Procesy formowania wtryskowego z doprasowaniem są procesami niskociśnieniowymi, które nie powodują uszkodzenia wkładek, takich jak np. folia dekoracyjna czy wkładki metalowe. Niskociśnieniowy proces wtrysku minimalizuje naprężenia wewnętrzne, a zatem ma duży wpływ na właściwości optyczne. Odpowiednia maszyna do formowania wtryskowego musi zatem charakteryzować się nie tylko wysokim stopniem elastyczności, ale również bardzo precyzyjnymi i powtarzalnymi ruchami.

Technika form

Formy do doprasowania są zasadniczo zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiegać wyciekom uplastycznionego materiału do linii podziału formy, w chwili wypełniania i gdy gniazdo jest w pozycji doprasowania (patrz ilustr.).

a) forma pozytywna
b) rama dla wtrysku z doprasowaniem
c) pośrednia płyta wtrysku z doprasowaniem
d) stempel prasujący

Wczesna kompensacja skurczu

W formowaniu wtryskowym z doprasowaniem kompensacja skurczu w procesie występuje znacznie wcześniej niż w standardowym formowaniu wtryskowym. Prowadzi to do wypełniania formy w 100% już w pierwszym etapie wypełniania (zob. rys. 1).

Fig. 1

Utrzymanie stałego ciśnienia na powierzchni

Inną zaletą formowania wtryskowego z doprasowaniem jest bardziej równomierny skurcz na całej powierzchni i wyraźne zmniejszenie ciśnienia docisku (zob. rys. 2).

Fig. 2