activeFlowBalance

Wyrównanie ciśnienia w gniazdach formy

Łatwa w obsłudze funkcja przyczyniająca się do wyrówanania różnic w wartości ciśnienia w gniazdach formy.  Można uniknąć tym samym negatywnych efektów, takich jak: tworzenie się gratu, zbyt małe wypełnienia i uszkodzenia formy. Funkcja activeFlowBalance wykorzystuje podczas przejścia z fazy wtrysku na fazę docisku odprężenie uplastycznionego materiału. Częściowo wypełnione gniazda, w których panuje niższe ciśnienie, wypełniają się dzięki temu mocniej. Poziom wypełnienia wyrównuje się w naturalny sposób, bez wydłużenia czasu cyklu  przy zmniejszonej sile zamykania.

Obszary zastosowania:

  • Formy wielogniazdowe
  • Największy efekt przy przetwarzaniu tworzyw półkrystalicznych

Wymagania wstępne:

  • Elektryczny napęd osi wtrysku/ IntElect