Wszystko z jednego źródła

Automatyzacja od jednego dostawcy

S.A.M. (Sumitomo (SHI) Demag. Automation. Machine.) to oferta naszych własnych rozwiązań automatyzacji obejmująca wszystkie aspekty robotyzacji w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Dzięki naszym interdyscyplinarnym, doświadczonym zespołom z branży i sieci ponad 500 ekspertów, nasze rozwiązania obejmują wszystkie aspekty automatyzacji w procesie wtrysku: technologię maszyn, robotyzację, technologie przenośników oraz cyfrowe zarządzanie produkcją i informacją. Poza wysokim stopniem standaryzacji, zajmujemy się także opracowywaniem i wspieraniem klientów przy dużych projektach automatyzacji.

Sieć ponad 500 ekspertów

Nasza sieć ekspertów obejmuje wszystkie zagadnienia: maszyny, roboty, podajniki, cyfrowe zarządzanie produkcją itd.

Od standardowych do złożonych projektów

Bez względu na aplikację: Zapewniamy odpowiednie rozwiązanie automatyzacji dla Twojego projektu.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie robotyki

Nasze portfolio robotów SAM oferje rozwiązania dla każdej aplikacji, zintegrowane z każdym gniazdem produkcyjnym.

GOTOWE DO DZIAŁANIA KOMPLETNE GNIAZDA PRODUKCYJNE DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ, ELEKTROTECHNICZNEJ I DÓBR KONSUMPCYJNYCH

Easy Automation

handle&place

Standradowe rozwiązanie produkcyjne zawiera już oznaczenie CE:

  • Wtryskarkę (Systec/IntElect)
  • W pełni zintegrowany robot SAM-C
  • Standardową obudowę ochronną z przenośnikiem taśmowym

Wtryskarka, robot, technologia procesu jak i podajnik taśmowy są w pełni zintegrowane i obsługiwane z poziomu panelu sterującego NC5+

handle&box

Standradowe rozwiązanie produkcyjne zawiera już oznaczenie CE:

  • Wtryskarkę (Systec/IntElect)
  • W pełni zintegrowany robot SAM-C
  • System odkładania do skrzynek, zapewniający większą autonomię aby ograniczyć ludzką pracę

Wtryskarka, robot, technologia procesu jak i podajnik taśmowy są w pełni zintegrowane i obsługiwane z poziomu panelu sterującego NC5+

Roboty

Robot do każdego zastosowania