Informacja o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informacja o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - link do treści

 

Personal Data Protection (GDPR)

Personal Data Protection (GDPR) - link to the content

 

Polityka prywatności dla strony internetowej Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH i jej spółki zależne (Grupa Demag) oferują swoim klientom produkty w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych, w szczególności w zakresie wtryskarek. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych jest ważnym aspektem obsługi klienta.

Poniższa polityka prywatności opisuje, jakie dane osobowe są gromadzone przez osobę odwiedzającą tę stronę internetową i w jakim celu wykorzystujemy te dane. Ponadto wyjaśniamy, jakie dane osobowe przekazujemy stronom trzecim, jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika i jakie prawa przysługują użytkownikowi w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 

Rozdział 1 Ogólne informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych

(1) Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację użytkownika (np. imię i nazwisko) lub informacje umożliwiające identyfikację użytkownika (np. adres, numer telefonu, adres IP lub zachowanie użytkownika).

(2) Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez nas w razie potrzeby w celu zapewnienia funkcjonalnej i wygodnej strony internetowej, a także w celu oferowania naszych treści i usług. W przypadku różnych usług, które są dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej, konieczne jest podanie nam określonych danych osobowych (np. podczas korzystania z formularza kontaktu, rejestracji do newslettera lub rejestracji na szkolenia), w przeciwnym razie nie będziemy w stanie świadczyć tych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej. Twoje dane są zawsze przetwarzane na podstawie odpowiednich przepisów prawa, o których poinformujemy Cię bardziej szczegółowo w dalszej części.

(3) Jeśli korzystamy z usług zakontraktowanych (zewnętrznych) dostawców usług dla poszczególnych funkcji naszej strony internetowej lub chcielibyśmy wykorzystać dane użytkownika do celów reklamowych, poinformujemy go szczegółowo o odpowiednich procesach. Określamy również zdefiniowane kryteria dotyczące okresu przechowywania.

 

Rozdział 2 Administrator danych i inspektor ochrony danych

(1) Administrator danych, o którym mowa w Art. 4 nr 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest:

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH,
Altdorfer Straße 15, 90571 Schwaig, Niemcy

(patrz również nasz nadruk).

(2) Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

e-mail: sdg.dataprotection@shi-g.com

Adres pocztowy: Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH, Altdorfer Straße 15, 90571 Schwaig koło Norymbergi z dopiskiem "Attn Data Protection Officer".

 

Rozdział 3 Prawa użytkownika

(1) Użytkownik ma następujące prawa wobec nas w odniesieniu do swoich danych osobowych:

- Prawo do informacji (art. 15 RODO)
- Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
- Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)
- Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
- Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
- Prawo do odwołania (prawo do odwołania, art. 21 RODO)

W odniesieniu do prawa do odwołania obowiązują następujące zasady:

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyważenia interesów (podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz, z przyczyn, które mogą wynikać z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Państwa dane są przetwarzane na podstawie wyważenia interesów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem, którą przedstawiamy w poniższym opisie. Wnosząc taki sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w sposób, w jaki to zrobiliśmy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu przeanalizujemy sytuację i albo wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy istotne powody zasługujące na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Użytkownik ma również prawo do wycofania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie. Odpowiednie dane zostaną wówczas niezwłocznie usunięte. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

W takim przypadku prosimy o przesłanie rezygnacji z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail:

sdg.dataprotection@shi-g.com

Zamiast usunięcia może mieć zastosowanie ograniczenie przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Oczywiście użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych.

Możesz poinformować nas o swoim sprzeciwie reklamowym na następujące dane kontaktowe:

sdg.dataprotection@shi-g.com

(2) Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych (art. 77 RODO).

 

Rozdział 4 Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

(1) Jeśli użytkownik korzysta ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestruje się ani w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych, (ze względów technicznych) przesyłasz dane do naszego dostawcy usług hostingowych i usług za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f RODO.

Przetwarzając dane, realizujemy interes polegający na wyświetlaniu naszej strony internetowej, w szczególności w celu zapewnienia stabilnej prezentacji i bezpiecznej dostępności.

Następujące dane są przechwytywane podczas trwającego połączenia w celu komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a naszym serwerem internetowym:

Treść żądania (konkretna strona)

Informacje dotyczące typu, języka i wersji używanej przeglądarki

 • System operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Ilość przesłanych danych

Dane te zostaną usunięte, jeśli cel przetwarzania nie ma zastosowania, chyba że istnieją okresy przechowywania przewidziane przez prawo, w przeciwnym razie, tak długo, jak przechowywanie jest wymagane przez prawo.

(2) Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej w celu nawiązania z nami kontaktu lub zarejestrowania się na szkolenie za pośrednictwem maski wprowadzania danych, będziemy gromadzić jego dane osobowe, które poda podczas korzystania z naszej strony.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez niego dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz, w stosownych przypadkach, numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Użytkownik sam decyduje, czy chce ujawnić swoje dane osobowe, na przykład wysyłając do nas zapytanie itp. Usuniemy dane zebrane w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie będzie już wymagane, lub w inny sposób ograniczymy ich dalsze przetwarzanie, jeśli prawo wymaga od nas ich dalszego przechowywania. Nawet po osiągnięciu celu lub jeśli cel już nie istnieje, możliwe jest, że będziemy musieli przechowywać dane użytkownika, jeśli przewidują to europejskie lub krajowe przepisy prawa, rozporządzenia lub inne regulacje lub umowy. Dane są usuwane najpóźniej po upływie tego okresu.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na tym, że staramy się przetwarzać wnioski kierowane do naszej firmy w sposób satysfakcjonujący użytkownika.

(3) Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie (patrz rozdział 5 Polityki prywatności). Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym w powiązaniu z używaną przeglądarką, które przekazują nam określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby nasza strona internetowa była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna.

 

Rozdział 5 Korzystanie z plików cookie i narzędzi do analizy sieci

1. Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych informacje generowane przez nas mogą być przechowywane na komputerze użytkownika w postaci plików "cookie". "Pliki cookie" to małe pliki tekstowe, które są kopiowane z serwera internetowego na dysk twardy użytkownika. Pliki "cookie" zawierają informacje, które mogą być później odczytane przez serwer internetowy w domenie, która wysłała plik "cookie" do użytkownika. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Informacje zebrane za pomocą plików cookie będą wykorzystywane wyłącznie do analizy funkcji i korzystania ze stron internetowych, przy czym tworzone będą anonimowe oceny i wykresy dotyczące liczby odwiedzin, liczby stron przeglądanych przez użytkownika itp. Analizy te są wykorzystywane wyłącznie do celów własnych badań rynkowych oraz optymalizacji i dostosowania strony internetowej. Używamy następujących rodzajów plików cookie:

2. Technicznie wymagane pliki cookie

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane technicznie wymagane sesyjne pliki cookie, które są wymagane do utrzymania spójności odwiedzin, tj. do zapewnienia, na przykład, że zapisane wyszukiwania są zachowywane podczas sesji.

Te sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Podstawą prawną korzystania z technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tym, że strona internetowa nie mogłaby być udostępniana i oferowana bez ustawienia tych plików cookie.

Nie można ręcznie dezaktywować technicznie wymaganych plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Użytkownik ma jednak możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z niektórych funkcji witryny.

3. Analityczne pliki cookie stron trzecich

Ta strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie różnych stron trzecich. Te pliki cookie służą do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania strony. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Uzyskując dostęp do naszej witryny internetowej, użytkownik zostanie poinformowany o korzystaniu z plików cookie do celów analitycznych i uzyskamy jego zgodę na przetwarzanie danych wykorzystywanych w tym kontekście. Ustawienia można zmienić tutaj. Do tych celów przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest uzasadnione wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile użytkownik zmienił ustawienia domyślne, aby umożliwić nam ustawienie takich plików cookie.

W ten sposób następujące dane mogą być przesyłane za pomocą plików cookie:

 • Wprowadzone wyszukiwane hasła

 • Częstotliwość odwiedzin strony internetowej

 • Korzystanie z funkcji witryny

 • Informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z naszych stron internetowych

Czas przechowywania zależy od używanego pliku cookie i można go znaleźć w tabeli (patrz poniżej).

Użytkownik może wyrazić na to zgodę w warstwie plików cookie na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odmówić akceptowania plików cookie, które nie są technicznie niezbędne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niektórych konfiguracji przeglądarki korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Więcej informacji na temat poszczególnych dostawców można znaleźć w komentarzach poniżej.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych świadczonej przez Google Inc. ("Google") 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla jej operatorów oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowania.

Google Analytics jest używany na tej stronie tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Użytkownik może odmówić przechowywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby dowiedzieć się o wykorzystywaniu danych przez Google do celów reklamowych, ustawieniach i możliwościach sprzeciwu, odwiedź strony internetowe Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Wykorzystanie danych do celów reklamowych"), http://www.google.de/settings/ads ("Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam") i http://www.google.com/ads/preferences/ ("Określ, które reklamy Google może Ci wyświetlać").

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, kliknij ten link, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to zapisanie pliku cookie rezygnacji na urządzeniu użytkownika. Przechowuje on informację, że nie zezwalamy na usuwanie danych użytkownika dla Google Analytics. Jeśli użytkownik usunie zapisane pliki cookie, będzie musiał ponownie kliknąć ten link.


Używamy również Google Analytics do oceny danych z AdWords i pliku cookie podwójnego kliknięcia do celów statystycznych. Jeśli nie chcesz tego robić, możesz to wyłączyć za pomocą Menedżera preferencji reklam(https://adssettings.google.de/).

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda użytkownika na korzystanie z Google Analytics).

Poniżej znajduje się lista plików cookie używanych podczas odwiedzania tej witryny:

 

Nazwa pliku cookie

Czas przechowywania

Cel wykorzystania

Google Analytics, Tag Manager

_utma

2 lata

Google Analytics

_utmb

1 godzina

Google Analytics

_utmc

Koniec sesji

Google Analytics

_utmt

6 miesięcy

Google Analytics

_utmz

1 dzień

Google Analytics

cookieconsent_status

1 rok

Potwierdzenie wiadomości cookie

ga-disable-UA-33432884-1

Do 2100

Jeśli Google Analytics jest wyłączone, informacje są przechowywane tutaj

Rozdział 6 Newsletter / Wydarzenia reklamowe / Aktualności

(1) Za zgodą użytkownika może on subskrybować nasz biuletyn i informacje prasowe, które dostarczą mu informacji o najnowszych ofertach, produktach, wydarzeniach i nowościach Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH. Cele, do których wykorzystujemy zgodę użytkownika, są wskazane w oświadczeniu o wyrażeniu zgody zgodnie z przepisami ustawowymi lub wyjaśnione poniżej.

(2) W celu rejestracji do naszego newslettera / informacji reklamowych lub informacji prasowych stosujemy tzw. metodę double opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji prześlemy użytkownikowi wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera/informacji reklamowych lub informacji prasowych. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu [24 godzin], jego dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie miesiąca. Ponadto przechowujemy adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest weryfikacja rejestracji użytkownika i, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania jego danych. Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do tego celu, ale najpóźniej wtedy, gdy przestaną obowiązywać ustawowe okresy przechowywania.

(3) Aby wysyłać użytkownikowi biuletyny/informacje promocyjne i komunikaty prasowe, potrzebujemy jego adresu e-mail. Ponadto użytkownik może podać dalsze dane kontaktowe (nazwa firmy, nazwisko, imię, adres pocztowy). Podanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i służy do osobistego kontaktu z użytkownikiem. Po potwierdzeniu przez użytkownika, będziemy przechowywać te dane w celu przesyłania użytkownikowi newslettera/informacji promocyjnych i aktualności. Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn lub inne informacje promocyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy analizować Twoje zachowanie użytkownika przez dostawcę usług, który przeanalizuje Twój dostęp do poczty elektronicznej, Twój zlokalizowany adres IP i inne informacje i przekaże je nam. Aby przeprowadzić tę analizę, wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami przechowywanymi na naszej stronie internetowej. Do celów analizy łączymy powyższe dane i sygnały nawigacyjne z adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a RODO.

(4) W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera/informacji promocyjnych/informacji prasowych i zrezygnować z ich otrzymywania. Wycofanie można wysłać pocztą elektroniczną na adres sdg.dataprotection@8< SPAM-protection, please remove >8shi-g.com lub na kontakt podany w Imprint.

 

Rozdział 7 Bezpieczeństwo danych i IT

Podczas wizyty w witrynie stosujemy najwyższy poziom szyfrowania zabezpieczeń ustawiony przez przeglądarkę.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane, aby spełniać najnowocześniejsze wymagania.

 

Rozdział 8 Łącza do innych witryn internetowych

Należy pamiętać, że niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych, w tym obsługiwanych przez nas i niepodlegających niniejszej polityce prywatności.

 

Rozdział 9 Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna od sierpnia 2020. Może być konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności w wyniku dalszego rozwoju naszej strony internetowej i usług lub z powodu zmian w wymogach ustawowych lub regulacyjnych. Wszelkie zmiany będą terminowo publikowane na tej stronie internetowej. Dlatego należy regularnie odwiedzać tę witrynę, aby być na bieżąco z najnowszymi wersjami niniejszej polityki prywatności. Dostęp do aktualnego oświadczenia o ochronie danych można uzyskać i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej pod adresem https://www.sumitomo-shi-demag.eu/de/datenschutz.html.