Maksymalna swoboda projektowania

Wysokiej jakości wielobarwne projekty, tańsze części, złożone wypraski składające się z dwóch lub więcej komponentów. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do szybkiego rozwoju wtrysku wielokomponentowego. Polega ono na wtryskiwaniu dwóch lub więcej różnych materiałów do tej samej formy w sposób sekwencyjny lub jednoczesny w celu stworzenia jednego produktu. Proces ten jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, materiałów eksploatacyjnych i medycznym, gdzie funkcjonalność, najwyższa jakość lub estetyczne produkty są bardzo pożądane.

 1. Stół obrotowy - produkcja detali wielokomponentowych poprzez przemieszczanie detalu na drugą pozycję wtrysku poprzez obrót stołu
 2. Płyta indeksowa - produkcja detali wielokomponentowych poprzez przenoszenie detalu z jednego gniazda do dalszych gniazd
 3. Wtrysk podwójny - jednoczesny wtrysk dwóch komponentów do tego samego gniazda formy
 4. Wyciągnie rdzenia (Core Back) - W technice formowania wtryskowego core-back następuje wtrysk poszczególnych materiałów jeden po drugim.  Ruchome elementy blokujące otwierają wypełnione gniazd w kierunku pustej części gniazda celem wypełnienia go drugim komponentem
 5. Przemiszczanie detalu - przemieszczanie detali do drugiego gniazda lub do drugiej formy ręcznie lub przez robota.
 1. Zmniejszony nakład pracy przy montażu
 2. Lepsza jakość detalu i powtarzalność procesu
 3. Mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię i mniej czasu potrzebnego na ustawienie maszyny
 4. Zmniejszone zużycie energii
 5. Brak kompromisów w projektowaniu aplikacji (haptyka, kolory, materiały)
 1. Towary konsumpcyjne/przemysł motoryzacyjny - produkty z wieloma kolorami, materiałami lub funkcjami dotykowymi
 2. Przemysł motoryzacyjny/medyczny/elektroniczny - części funkcjonalne o specjalnych cechach

Kombinacje materiałów do wtrysku wielokomponentowego

Tabela przedstawia możliwe kombinacje materiałów dla wtrysku wielokomponentowego. Dzięki temu narzędziu można łatwo znaleźć idealną kombinację materiałów dla swojego produktu.