Elastyczny proces wtrysku cienkościennego i technicznego

Pojęcie "formowanie z doprasowaniem" oznacza wprowadzenie stopionego polimeru termoplastycznego do lekko otwartej formy z równoczesnym lub dodatkowym doprasowaniem w kolejnym ruchu zamykania. Ten dodatkowy ruch można zrealizować za pomocą maszyny lub formy. Wytwarzane w gnieździe formy ciśnienie rozkłada się na powierzchni detalu w sposób bardziej jednorodny zwiększając odwzorowanie szczegółów powierzchni oraz powtarzalność wymiarową detalu. Procesy formowania wtryskowego z doprasowaniem są procesami niskociśnieniowymi, które nie powodują uszkodzenia wkładek, takich jak np. folia dekoracyjna czy wkładki metalowe. Niskociśnieniowy proces wtrysku minimalizuje naprężenia wewnętrzne, a zatem ma duży wpływ na właściwości optyczne. Odpowiednia maszyna do formowania wtryskowego musi zatem charakteryzować się nie tylko wysokim stopniem elastyczności, ale również bardzo precyzyjnymi i powtarzalnymi ruchami.

 1. Częściowe zamknięcie formy
 2. Wtrysk stopionego polimeru termoplastycznego
 3. Doprasowanie przez ruch zamykania (forma wtryskowa) lub częściowy ruch w formie ( stempel doprasowujący)
 4. Chłodzenie i usuwanie z formy
 1. Lepsza stabilność wymiarowa i dokładność formowania
 2. Bardziej równomierny rozkład ciśnienia na powierzchni części
 3. Niższe naprężenia wewnętrzne, co prowadzi do poprawy jakości części
 4. Zmniejszona ilość odpadów dzięki lepszej jakości i spójności części
 5. Możliwość stosowania materiałów o niższej lepkości
 6. Ochrona wkładek i dekoracji podczas procesu formowania
 7. Niższe wymagania dotyczące ciśnienia wtrysku
 1. Elementy cienkościenne
 2. Zastosowania optyczne (np. soczewki, soczewki rozpraszające, reflektory, wyświetlacze)
 3. Elementy konstrukcyjne wzmocnione włóknami
 4. Elementy dekorowane (np. panele dekoracyjne, panele boczne, obudowy telefonów komórkowych)
 5. Elementy ze strukturą powierzchniową (np. struktury fresnela, powierzchnie lotosu)
 6. Elementy spienione (np. elementy izolacyjne, lekkie konstrukcje)