activeMouldWater

Elektroniczny monitoring wody

Dzięki optymalizacji czasu cyklu opartej na skutecznej i dokładnej kontroli temperatury formy, możemy zminimalizować przestoje maszyny , a tym samym podnieść wydajność produkcji. Zmiany temperatur w obwodach wody są widoczne w panelu sterowania i  dostępne w PDE, co przyczynia się do redukcji odpadów.