activeProtect

Kompleksowa ochrona formy

Pomiar i kontrola siły podczas ruchu formy pozwala na aktywną i bezpośrednią reakcję na odchylenia. Proces jest monitorowany w postaci krzywej, na której widać wszelkie odchylenia od ustawionego profilu. W przypadku wykrycia odchylenia forma jest aktywnie zatrzymana. activeProtect czuwa nad bezpieczeństwem na każdym etapie procesu, nawet przy bardzo dynamicznych ruchach formy.