Wersja: 01.07.2013

Układy Plastyfikacji Ogólne Warunki Dostawy Komponentów Plastyfikacji

Na zużycie komponentów plastyfikacji decydujący wpływ mają takie czynniki jak parametry procesu, rodzaj tworzywa, dodatki do tworzywa, wypełniacze i dodatki wzmacniające, wahania dawki tworzywa. Dla ekonomicznego użytkowania konieczny jest prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem dobór komponentów.

Komponenty plastyfikacji specyfikowane są do zastosowania dla tworzyw ogólnie dostępnych w handlu. Zalecenia przetwórcze dostawcy tworzywa muszą być skonsultowane z nami, czy odpowiadają naszej specyfikacji. Sumitomo (SHI) Demag nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za naturalne zużycie części zużywających się. Częściami zużywającymi się są wszystkie elementy układu plastyfikacji (np. ślimaki, cylindry, zawory zwrotne, elementy sterowania dyszy, dysze, głowice cylindra i elementy grzania).

Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku błędów w procesie produkcji lub błędów materiałowych.