Armin Distler mianowany nowym starszym dyrektorem sprzedaży

Sumitomo (SHI) Demag dalej optymalizuje organizację sprzedaży i strategii firmy, mianując Armina Distlera, który zastąpi Siegfrieda Köhlera po jego odejściu na przełomie roku. Od 1 lutego 2022 r. Distler przejmuje odpowiedzialność za globalną sprzedaż jako starszy dyrektor ds. sprzedaży.

Distlerowi podlegają zespoły ds. rozwoju biznesu w poszczególnych branżach: motoryzacyjnej, konsumenckiej, medycznej i opakowaniowej.

W ramach swoich kompetencji jako Senior Sales Director Distler przejął odpowiedzialność za sprzedaż cyfrową i operacyjne zarządzanie sprzedażą w spółkach zależnych. W związku z tym, do nadrzędnej struktury sprzedaży włączono Paolo Zirondoli, Dyrektora Zarządzającego włoskiej filii firmy, który nadzoruje agencje sprzedaży Grupy oraz funkcje międzynarodowego biura wsparcia. Jako członek Zarządu i Rady Grupy, Distler będzie pełnił dodatkowe obowiązki strategiczne.

Przez wiele lat Distler pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w niemieckiej organizacji sprzedaży.  Jest powszechnie uważany za wielkiego zwolennika łączenia rozwoju aplikacji z obsługą serwisową. Po dołączeniu do firmy w 1999 roku, Distler posiada głębokie zrozumienie zmieniających się wymagań klientów.

Wcześniej odpowiedzialny za sprzedaż na całym rynku niemieckim, Distler przekazuje te obowiązki swoim kolegom Thomasowi Dirnbergerowi (południowe Niemcy) i Stefanowi Sonnhalterowi (północne Niemcy). Obaj będą wspólnie dzielić się strategicznym zarządzaniem tym terytorium. Dirnberger posiada rozległe doświadczenie w branży motoryzacyjnej i od 2004 roku był odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie obecnością firmy w regionie Stuttgartu. Sonnhalter ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sprzedaży w branży tworzyw sztucznych.